1. generation

Jacob Heesche 1802- ? og Cathrine Sophia Sjarlotte Danielsen 1823-1855

 

Cathrine Sophia Sjarlotte Danielsen
født ca. 1823 i Sülfeld, formodentlig på
Herrenhaus Borstel, vest for Oldesloe i Holsten.

Oplysninger om Sophias familie findes her

Findes der hos efterkommere
billeder af Jacob Heesche og
Cathrine Sophia Sjarlotte Danielsen?
Kontakt mig venligst herom.
Jacob Heesche Sophia  
 
Jacob og Sophias børn
 
Cathrine Marie Sophie
1843-1878
   
Johan Christoffer
1845-1845
   
Johan Christoffer
1845-1930
   
Ane Louise
1848-1849
   
Ane Louise
1850-1934
   
Ernestine Wilhelmine
1852-1853
   
Anders Christian
1855-1855
   
   

Jacob og Ernestines barn

 
Dødfødt datter
1863
   
frederik richter viet til ernestin gramkow 1835
 
Fra Nygaards sedler
 
   
kirkebog heesche ankomst til vrigsted 1842  
       

Jacob kom fra Holsten
Jacob Heesche er født 1802-03 i flækken Westerhorn, Grafschaft Rantzau, Kirchgemeinde Neuenkirchen i Holsten mellem Hamburg og Itzehoe. Dette kan man finde frem til, fordi han selv i folketællingen 1860 (Grinderslev) har angivet at være født i "Vesterhorn, Rantzau Amt".

Faderen hed Hans Heesch, moderen Annas pigenavn var formodentlig Fischer.
Hans og Anna formodentig viet 1798. De fik desuden sønnen Hans født ca 1798 og en datter Meta (Metta?) født ca 1806, det er formodentlig hende der findes i FT 1860, Westerhorn.

Ved folketælling 13. feb 1803 findes i Westerhorn, Hörnerkirchen, Holsten, husstandsfamilie 9,3-9,7:
Hans Heesch, 34 år, 1/48 Hufner (ordet bruges om en selvejerbonde/gårdejer).
Hustru: Anna, 24 år
Søn: Hans Heesch, 4 år (en efterkommer beretter at Jacob havde en bror, der rejste til Amerika)
Søn: Jacob Heesch, 1 år
På almisse: Margretha Fehrs, 10 år
Arbejdsmand: Hinrich Mohr, 26 år, Häuerling (forpagter,
der ejer en smule land)
Hustru: Metta, 28 år

 

Jacobs anden hustru
I foråret 1858 gifter Jacob sig i Grinderslev med Marie Ernestine Elisabeth Gramkov. Ernestine er født 1815 på Bernstorf i Börzow sogn, Mecklenburg. Enke efter mølleforpagter Friderich Richter i Klagsmølle (Hornborg sogn, Nim herred). Friderich er mejeriforpagter på Dueholm, da han drukner (sig) 54 år gammel i 1854 og bliver begravet i Nykøbing Mors. Ved giftermålet med Jacob har Ernestine født 10 børn hvoraf 3 er døde.

Samme forår konfirmeres Jacobs datter Cathrine Marie Sophie, og i kirkebogen kan man se, at Jacob nu er forpagter på Vihøigaard, Grinderslev. Ved folketællingen 1860 er Cathrine Huusjomfru hos sin morbror Ferdinand Danielsen, der nu er flyttet til Rydhauge, Ginding, Ringkøbing – denne familie må i øvrigt opleve at miste 7 af deres 10 børn.

Imens er Jacob og Ernestine samt sønnen Johan Christoffer og 5 af Ernestines børn ved at pakke endnu et flyttelæs.
De forlader Grinderslev, for Jacob har indgået en ny forpagteraftale i Kobberup i Fjends herred. Cathrine slutter sig til dem kort tid efter.

 

 

Man kan kun gætte på årsagen til navneforskellen Heesch/Heesche. Den kan være opstået ved en skrive/læse-fejl i Kirkebog eller folketælling, det var ikke usædvanligt, da man skrev alting i hånden. Jeg har undervejs fundet adskillige stavemåder af dette vanskelige ord. Jacob kan også selv have valgt at tilføje e, da det letter udtalen for danskere. Jacob selv talte tysk, da han kom til Danmark, og har sikkert resten af livet talt dansk med tysk accent.

Navnet er vanskeligt at stave, derfor findes adskillige varianter:
Hechsche
Hecsche
Heeiche
Heersche
Heesihe
Heische
Hencke
Hersce
Hersche
Hesche
Hesje

 

10 år i Kobberup
Jacob nævnes første gang i kirkebogen i Kobberup, juli 1860 som fadder ved en dåb. I Kobberup er han forpagter på Søby Mølle (en vandmølle).

I de følgende 10 år veksler fest og sorg:
1861 Ernestines søn Otto Frederik konfirmeres i Kobberup.
1863 Jacob og Ernestine får dødfødt datter i Kobberup.
1865 Otto Frederik dør 18 år gammel i Kobberup af tæring (tuberkulose).
1866 Ernestines datter Emma bliver gift med feldbereder (buntmager) Christian Jensen Brøndum af Viborg.
1867 om foråret bliver Jacobs datter Cathrine gift med Christen Espersen, ”Kræn Møller”, af Trevad Mølle.
1867 om sommeren dør Ernestines datter Mathilde, 31 år gammel, af tæring.
186? Ernestines datter Emilie bliver gift med Jacob Pedersen som er bror til Johan Christoffers kommende hustru Ane Marie Pedersen.

 

Vi møder Jacob Heesche første gang i Danmark, da han 38 år gammel i november 1842 ankommer fra Itzehoe til Vrigsted, Bjerre herred, Vejle amt, sammen med sin hustru, Sophia, der blot er 19 år. De er nu forpagterpar på Vrigsted Mølle.
På den nærliggende Rosenvold Hovedgaard ansættes Sophias bror, Ferdinand Danielsen, i 1847 som forpagter af mejeribruget. Han er gift med kusinen (deres mødre er søskende) Wilhelmine Ernestine Magrethe Augusta Carstens. Sophias og Ferdinands familie er mejeriforpagtere – ”Holländer” – flere generationer tilbage.

Jacob og hans familie flytter ofte til nyt arbejdssted:
1845 møller ved Vrigsted Mølle, Smedskier
1850 mølleforpagter ved Schulsballe Mølle, Vrigsted
1853 mejeriforpagter på Rosenvold Hovedgaard, Stouby.
1855 mejeriforpagter på Eskjær gods, Grinderslev, Nørre herred, Viborg amt. På dette tidspunkt er 3 af Jacob og Sophias 6 børn døde.
I starten af 1855 fødes sønnen Anders Christian. Sophia dør kort efter fødslen og sønnen dør 3 månder gammel. Begge begraves i Grinderslev.

Måske er det på dette vanskelige tidspunkt at Jacob beslutter at sætte sin 5-årige datter, Ane Louise, i pleje hos Sophias barnløse kusine Sophia Catharina Elisabeth Carstens og hendes mand, som forpagter Tyrstinggaard nordvest for Horsens. Ane Louise ses dér i folketællinger 1860 og 1870.

 

heesche i søby mølle 1867
Fra Nygaards Sedler

 

FT 1870 er Jacob forpagter på ”1 gård” i Søby, Kobberup sogn, Ernestine og Johan Christoffer bor samme sted. Johan Christoffer flytter straks efter til Jordbro Mølle i Taarup sogn, hvor han arbejder i næsten 3 år. Ernestines 3 ugifte piger er ude at tjene.
Efter folketællingen flytter Jacob og Ernestine til Jægerris. På gamle kort ser man, at det er en håndfuld huse syd for Egeris v. Skive.
1871: Ernestines datter, Margrethe Wilhelmine Richter, dør om sommeren i Egeris v. Skive, 20 Aar, af tæring: ”Fhv. Meieriforpagter Heesches steddatter i Egeris”.

 

FT 1880 Tjele, Søndervang, Viborg Amt, bor Jacob og Ernestine hos Ernestines datter Teresia Storm på Flarupgaard. Teresia har født 6 børn, hvoraf tre endnu lever, og hun er i en alder af 34 år blevet enke. Jacob dør her i november 1880. I kirkebogen står der: "Partikulier, gift, opholdende sig på Flarupgaard".

Ernestine flytter senere sammen med Teresia og to børnebørn til Randers, Vestergrave 8, hvor hun dør i november 1892 og begraves ved siden af Jacob på Tjele kirkegård.