2. generation

Børn af Jacob Heesche og Cathrine Sophia Sjarlotte DanielsenCathrine Marie Sophie Heesche 1843-1878

datter af Jacob og Sophia

*1843, Vrigsted sogn, Bjerre herred, Vejle amt
†1878 Trevad Mølle, Vridsted, Fjends, Viborg amt.

1860 er hun huusjomfru hos sin morbror Carl Frederik (Ferdinand) Danielsen og hustru Wilhelmine Ernestine Magrethe Carstens i Ringkøbing, Ginding, Rydhauge, Ryde.

Viet 1867 i Kobberup kirke til Christen Espersen ”Kræn Møller”.
”Ungkarl og Møller Christen Espersen 26 aar gammel af Trevad Mølle i Vridsted sogn. Pigen Cathrine Marie Sophie Heesche af Søby Mølle 24 aar gammel.
Forlovere: Forpagter J Heesche af Søby Mølle og Gaardmand Jacob Jensen Feldingberg af Kobberup.”

1878 dør Cathrine en uges tid efter det ottende barns fødsel. Ved barnets dåb ses følgende i kirkebogen: Bemærkning: Konen 34 1/2 Aar død før indtroduktionen.

1880 er Christen Espersen møller og gårdejer i Trevad, Vridsted, og har de overlevende børn hos sig. Christen dør i september 1931 i Trevad, 90 år gammel.

Om Christen Espersen fortælles om besættelsen i 1864 at "i Trevad Mølle i Vridsted Sogn blev der af Officererne holdt meget streng Mandstugt mellem de indkvarterede Soldater, men Møller Christen Espersen maatte spise af Maden, før Soldaterne turde fortære den."

Cathrines morbror, Carl Frederik
(Ferdinand) Danielsen, og
tante, Wilhelmine Ernestine
Magrethe Carstens.

 

Trevad Mølle 1923

Børn af Catrine Marie Sophie Heesche og Christen Espersen
 
Maren Espersen
1867-
   
Kathrine Sophie Espersen
1869-1871 (tvilling)
   
Johanne Maria Espersen
1869- (tvilling)
   
Esper Christian Espersen
1870-
   
Jacob Espersen
1971-1872

 

 
Cathrine Sophie Espersen
1873-
   
Christiane Marie Espersen
1875-1960
   
Marinus Hans Espersen
1877-
   

Findes der hos efterkommere
billeder af
Cathrine Marie Sophie Heesche
og hendes familie?
Kontakt mig venligst herom.

   

       

Johan Christoffer Heesche, 1845-1930

søn af Jacob og Sophia

 

Johan Christoffer
1845-1930

Se næste side

     
     

       

Ane Louise Heesche, 1850-1934

datter af Jacob og Sophia

*1850 Vrigsted sogn, Bjerre herred, Vejle amt. †1934 Frederikshavn.
Viet 1872 til Hans Hjerrild, forpagter, *1843 Horsens, †1919 Frederikshavn

1850 DÅB: Forældre: Forpagter Jacob Heesche og hustru Cathrine Sophia Sjarlotte Danielsen af Wrigsted Mølle. Faddere: Gaardmand og sognefoged Smid ... datter Ane Smid..., ungkarl Niels Hansen .. Hans .. alle af Over Wrigsted, mejeriforpagter Ferdinand Danielsen af Rosenvold, gaardm. Niels Jørgensens datter Ane Grethe Nielsdatter af Over Wrigsted.

1860 og 1870 Er ved folketællingerne plejedatter hos Sophie Catharine Elisabeth Carstens og hendes mand Gerhardt Nicolaus Adam Carstens (†1869), Tyrstinggaard.
Ved sin vielse har hun bopæl hos Forpagter (1870-73) af Bjerrebo - Tyrsting sogn, Adolph Ferdinand Friderich Carstens og hans hustru Friederiche Cathrine Clementine Carstens. (Hvorvidt Adolph er en sælgtning vides ikke.)

1872 Fra kirkebogen: ”Trolovet 6. marts. Forlovere: A Carstens, forpagter Bjerrebo. J Clausen. Brudgommens svoger, civilingeniør Horsens. Vielsesdagen 2. april i kirken.
VIELSE: 02.04.1872 Tyrsting sogn: Ungkarl Hans Hjerrild forpagter af gaarden Sølvsteen i Skjød sogn. Søn af afdød Kancelliraad og Hospitalsforstander Jens Christian Hjerrild og hustru Stefansine Hjerrild (f Smidt), Horsens. Født 2. novbr 1843, 29 aar.
Pigen Ane Louise Heesche, datter af Mølleforpagter Heesche og hustru Kathrine Sophia Charlotte Danielsen, Vrigsted Mølle. p.t. Bjerrebo. Født 4. maj 1850.”

1880 Bopæl Aalborg, Fleskum, Mou, Mou Sogn, Egensekloster Hovedgaard.
1890 samme sted. Hans er sognefoged og forpagter af avlsbruget. Ane Louise er husholderske og mejerske. Ingvar er ikke opført på listen, men ses i FT1901 som maskinmesterlærling i Aalborg.

Ane Louise og Hans flytter til Frederikshavn efter arbejdslivets ophør.

 

 
Børn af Ane Louise Heesche
og Hans Hjerrild
 
Ingvar Hjerrild
1873-
   
Sophie Hjerrild
1874-1890
   
Agnes Hjerrild
1876-
   
Gerda Hjerrild
1879-
   

  
Christian Hjerrild
1881-1882
   
Christian Hjerrild
1883-1883
   
Aage Hjerrild
1885-
   

Ellen Hjerrild
1887-
gm. Sigurd Alfred Laage, boghandler. 2 børn

   
Findes der hos efterkommere
billeder af Ane Louise Heesche
og hendes familie?
Kontakt mig venligst herom.