4. generation

Børn af Jakob Kristoffer Heesche og Rosa Marie Drøge

 

 

 

Johan

 

Valdemar

 

Svend

jakob heesches hustru og børn

Rosa

 

 

Karen

 

Johan Kristoffer Heesche
*1912, Horsens, †1981, Lyngby.
Uddannet i trikotagebranchen. Direktør i Landsf. t. arbejdsløshedens bekæmp.
Bosat i Vejle. Fra 1954 i Lyngby.
1937 viet til Ellen Sørensen *1917, †2006. Viby J. Bogholder.

Valdemar Frederik Heesche
*1913, Horsens, †1982.
Påkørt af bil 1960. Kraniebrud og døjede herefter med epileptiske anfald. Ekspedi­tionssekretær.
Gift med Alice Andersen *1918, †1969.

Johanne Margrethe Heesche
(navnet ændret til Grethe Ross i 1985) *1915, Horsens. Husmor.
Bortadopteret 1930 til sin moster Johanne Margrethe Ross.
Gift med Karl Pilegaard Hansen
*1911, †1984. Ingeniør.

Svend Erik Heesche *1916, Horsens, †1981. Maskinarbejder.
Politibetjent under besættelsen.
1 Gift med Agnes *1908
2 Gift med Erna Sletting *1917, †2012. Telefonist v. Vejle kommune. Skilt 1951.


Karen Heesche *1926, Aarhus.
Kontorassistent, Lynge.
Gift med Svend Munchau Petersen.
Vognmand.

Jytte Heesche *1928, Aarhus.
Rengøringsassistent i Aarhus.
Gift med Harry Hasager *1924, †1984.
Matros. Arbejdede ved Aarhus havnevæsen.

 

 

 

Svend 14 år,  Johan 18 år,  Grethe 15 år

jakob heesches 6 børn

   
  Valdemar 17 år,  Jytte 2 år,  Karen 4 år    
           
   

Jakob og familie på stranden ved Aarhus.
Bagest: Rosas søster Margrethe Ross og svoger, kreaturhandler Laurs Sørensen Ross.

     
    jakob heesche m familie på stranden v aarhus      
    Rosa, Karen, Jytte, Grethe Valdemar, Svend, Jakob.