Er forholdene for cyklister i Rødovre i orden?

 

Observationssted

AdresseVejtype
Almindelig vej
Cykelsti
Vejkryds

Andet:
Vejteknik

Fremkommelighed
Oversigtsforhold
Skiltning
Riste
Opkørsler
Andet:


Vedligeholdelse

Huller
Belægning
Snerydning
Andet:

Forhindringer

Afspærringer
Bomme
Fejlparkerede biler
Andet:


Observation

Beskriv kort forholdene.


Indsendt af
Navn:

Adresse:

Postnr. og by:

E-mail:
Telefon:

Dato: